• Դիլիմ

    youtube

    ՀԱՅ “Դիլիմի” նպատակն է վաղ հասակից երեխաների մշակութային կրթության տարածումը և պրոպագանդումը` գրքերի տպագրման և միջոցառումների միջոցով:

    ENG: The goal of “Dilim” is to spread and propagate children’s cultural education through book publishing and events.