• Զարգացման կենտրոն երեխաների համար

    youtube

    ՀԱՅ Ծրագրի նպատակն է՝ հիմնել Ստեփանավան քաղաքում մանկական ժամանցի կենտրոն, որտեղ երեխաները հատուկ նյութերով կպատրաստեն իրեր իրենց ձեռքերով:

    ENG: The goal of the project is to establish an entertainment center for children where they will make items from special materials with their own hands.