• Chessit

    youtube

    ՀԱՅ․ Chessit-ն օնլայն հարթակ է, որ խլություն ունեցող մարդիկ սովորել շախմատ խաղալ։ Այն կառաջարկի անիմացիոն վիդեո-դասընթացներ նշանային լեզվով թարգմանությամբ՝ շախմատի տարբեր մակարդակների համար։

    ENG: Chessit is an online platform for learning the deaf chess. It will offer users animated video lessons with sign language translations for different levels of chess.

1 Comment

  1. Angele Giuliano says: 10.09.2019 at 15:06Reply

    Good luck Nelly and all the Chessit team