• ClimbUp

    youtube

    ՀԱՅ․ Ջերմուկում զարգացնել ժայռամագլցման մշակույթը, ստեղծել նոր ենթակառուցվածքներ՝ զբոսաշրջիկներին մատուցելով ժայռամագլցման ծառայություններ:

    ENG: Develop the culture of rock climbing in Jermuk, create new infrastructures providing tourists with rock-climbing services.