• Sustainable Campground

    youtube

    ՀԱՅ Թեղենիք գյուղում գտնվող հողամասում լինելու է կայուն էկո ճաբար՝ մոտակա վայրեր այցելող արշավականների ու զբոսաշրջիկների համար։

    ENG: In an area in Village Teghenik there will be a sustainable eco-friendly campground for hikers and tourists, visiting places near Teghenik.