• GURUGUIDE

  youtube

  ՀԱՅ Հավելվածի օգնությամբ տեղացիները հնարավորություն են ունենում սովորել և դառնալ գիդ ու զբոսաշրջիկներին պատմել իրենց բնակավայրի մասին:

  ENG: With the help of this application locals have the opportunity to learn to become a guide and tell tourists about their home place.

2 Comments

 1. Mari says: 11.09.2019 at 08:28Reply

  Հիանալի գաղափար։

 2. Anna says: 13.09.2019 at 11:03Reply

  This is good App, I can learn more about my home place.