• HYE Box

    youtube

    ՀԱՅ Մեկ տուփ, չորս  իր ու նպատակ՝ սփյուռքում ապրող երեխաներին հնարավորություն տալ կապնվել հայ մշակույթի հետ խաղերի, պատմությունների միջոցով։

    ENG: One box, four items and a goal – to give the children of the diaspora an opportunity to get connected with the Armenian culture through games and stories.