Jury Member, SIA Expert

Արման Խաչատրյան

Bio

Արմանը ներկայումս աշխատում է տեխնոլոգիական ոլորտում՝ կառավարելով նախագծեր միջազգային մակարդակում, ինչպես նաև զբաղվում  ձեռարկության զարգացմամբ և ընդլայնմամբ: Նախկինում նա աշխատել է մի շարք տեղական և միջազգային զարգացման ծրագրերում և կազմակերպություններում։

Նրա ավելի քան 10 տարիների փորձը ձեռնարկատիրության և սոցիալական ազդեցության լավ համադրում է ՝ համընթաց SIA-ի նպատակներին և խնդիրներին:

Contact

Jury Member, SIA Expert Արման Խաչատրյան Գործառնական տնօրեն Codeex