SIA Expert, SIA Mentor

Սուրեն Մխիթարյան

Bio

Վերջին 9+ տարիների ընթացքում Սուրեն Մխիթարյանը աշխատել է սոցիալական ձեռներեցության, քաղաքացիական հասարակության, ձեռնարկատիրական կրթության, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտներում և իրականացրել է 20+ երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ծրագրեր:

Բացի իր մյուս նախաձեռնություններից, Սուրենը սոցիալական ձեռներեցության (SE) գծով անկախ թրեյներ և փորձագետ է և բազմաթիվ գործընկերների հետ համագործակցելով իրականացնում է վերապատրաստման դասընթացներ, թրեյներների վերապատրաստում, խորհրդատվություն և մենթորություն սոցիալական ձեռնարկություններին/ձեռնարկություններին, ինչպես նաև այդ ոլորտներին աջակցող նախագծեր:

Սուրենը նաև սոցիալական ձեռներեցության ոլորտի մի շարք գործիքների, մեթոդական ուղեցույցների և առցանց ուսուցման դասընթացների հեղինակ է:

Contact

SIA Expert, SIA Mentor Սուրեն Մխիթարյան President CODE Social Entrepreneurship Hub (CODE-SE HUB)