Ձեռնարկություն

Teach Free

Համայնքի մրցանակ Armenia 2022

Tackled SDGs

GO Language School-ը մշակել է TeachFree նախագիծը, որտեղ մենք պատրաստում ենք երիտասարդ ուսուցիչներին մեկնարկել իրենց կարիերան՝ միանալով մեր պրակտիկաներին, որոնց ընթացքում նրանք անգլերեն են սովորեցնում խոցելի ընտանիքների երեխաներին: Մեր նպատակն է ապահովել անվճար, բաց և մատչելի կրթություն։

GO Language School developed TeachFree project, where we train young teachers to start their careers by joining our internships, during which they teach English to children from vulnerable families. Our goal is to ensure free, open, and accessible education.

Մի շարք այլ հրաշալի ձեռնարկություններ