Adapteon նախագիծը նպատակ է հետապնդում առաջարկել ադապտիվ, բայց և միևնույն ժամանակ նորաձև հագուստ: Նախագծի գործունեությունն ուղղված է բավարարելու շուկայում այն հաճախորդների կարիքները, որոնք ունեն հաշմանդամություն կամ որոշ ֆիզիկական խնդիրներ և հագուստի ընտրության հարցում շուկայում բախվում են խնդիրների և սահմանափակումների: Նախագիծը կենտրոնանում է անհատական չափագրումների և սպասարկման վրա:

Adapteon is a venture that aims to provide adaptive yet stylish clothing. The project’s activities are aimed at meeting the needs of those customers who have disabilities or some physical impediments, and face problems and limitations when it comes to choosing clothes. The project focuses on individual measurements and service.