Tackled SDGs

Ծրագրի նպատակն է նիդերլանդական փորձի ներդրմամբ զարգացնել պլաստիկե խցանների վերամշակումը՝ խթանելով պլաստիկի կրկնակի օգտագործան մշակույթի ձևավորումը և համայնքի մոբիլիզացումը։

The goal of the project is to develop the recycling of plastic caps by introducing the Dutch experience, promoting the formation of a plastic reuse culture and community mobilization.

Մի շարք այլ հրաշալի ձեռնարկություններ