Առաջարկվող գաղափարը հավելված է, որն օգնում է օգտատերերին գտնել ջրի շշերը լիցքավորելու ամենամոտ տեղը։ Այն օգտվողներին կտրամադրի արժեքավոր ծառայություն՝ միաժամանակ խթանելով կայունությունը և նվազեցնելով պլաստիկ թափոնները:

The proposed idea is an application that helps users find the nearest place to refill their water bottles. It would provide users a valuable service while promoting sustainability and reducing plastic waste.