Ձեռնարկություն

www.gyugh.org

Ժյուրիի մրցանակ Armenia 2023

Tackled SDGs

Գյուղատնտեսական տեղեկատվական և կրթական հարթակ բոլոր նրանց համար, որոնք հետաքրքրված են գյուղատնտեսությամբ: Վերլուծություններ, հարցազրույցներ, պետական աջակցություններ ու մասնագիտական տերմինաբանությունը, որը պարզ ու մատչելի կերպով կներկացնի Gyugh.org-ը: Մեր կայքի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այցելուն ինքն է որոշում, լուսաբանվող հաջորդ թեման՝ կայքում գործող քվեարկության միջոցով:

An agricultural information and educational platform, that will become an opportunity and information center for all those interested in agriculture. Gyugh.org will make analyses, interviews, government support, and professional terminology easy and accessible. What makes our site special is that the visitors decide what topic to cover next by voting!

Մի շարք այլ հրաշալի ձեռնարկություններ