Գաղափարը միտված է մարդկանց կենսակերպում վերամշակված ապրանքերի օգտագործման մշակույթի ներդրմանը։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսում ենք ստանալ անհատական էկո֊նոթատետրեր և ձեռագործ զարդեր՝  համապատասխանաբար թղթի թափոնների և պլաստիկի վերամշակումից։

The venture is aimed at introducing the culture of using recycled products into people’s lifestyle. Within the framework of the project, we plan to produce individual eco-notebooks and handmade jewelry from recycled paper and plastic, respectively.

Մի շարք այլ հրաշալի ձեռնարկություններ