Ձեռնարկություն

Contests Lab_educational platform

Ժյուրիի մրցանակ Armenia 2023

Contests Lab-ը եզակի հարթակ է, որը կառաջարկի գրավիչ ուսուցողական ժամանցային խաղեր և բովանդակություն՝ նախատեսված երեխաների և երիտասարդների, ինչպես նաև նրանց ծնողների և մանկավարժների համար:

Contests Lab is a unique platform that will offer engaging educational entertaining games and content designed for kids and youth, as well as for their parents and educators.