Նախաձեռնել ենք ներկրվող արևային էներգիայի սարքավորումների որոշ (այլումինե) մասեր փոխարինել Հայաստանում շատացող այլումինի թափոններից պատրաստվելիք մասերով:

We have initiated to replace some (aluminum) parts of the imported solar energy equipment with parts to be made from the aluminum waste that is increasing in Armenia.

Մի շարք այլ հրաշալի ձեռնարկություններ