Ձեռնարկություն

Digital Forest

Ժյուրիի մրցանակ Armenia 2022

«Թվային անտառ» նախաձեռնության նպատակն է Հայաստանում ստեղծել և զարգացնել անտառների ստեղծման նոր թվային մեխանիզմ, որի արդյունքում առցանց հարթակի միջոցով հնարավոր կլինի տնկել ծառ և ապահովել դրա վերահսկողությունը։

The goal of the ”Digital Forest” initiative is to establish and develop a new forest creation digital mechanism in Armenia, as a result of which it will be possible to plant a tree and ensure its control through an online platform.