Կայուն զարգացման նպատակ: Life on Land

Goal 15: Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss

 • Դիլիջանյան ելակի ջերմատուն

  Ելակի ջերմատուն, որի բերքահավաքից ստացված եկամուտը կապահովի Դիլիջանի անտառը խնամող և պահպանող՝ Դիլիջանի երիտասարդական էկոպարեկային խմբի կայունությունը։ The creation/development of a strawberry greenhouse, the harvest of which will ensure the […]

 • Էկոթուղթ

  Բացի թղթի վերամշակումից, Էկո Թուղթ ընկերության նպատակն է բույսերից ստանալ թուղթ՝ մեծապես խնայելով հումք, էլեկտրաէներգիա և լոգիստիկայ, որն էլ հսկայական դրական ազդեցություն կթողնի մեր շրջակա միջավայրի վրա։ In addition to […]

 • Digital Forest

  Ժյուրիի մրցանակ

  «Թվային անտառ» նախաձեռնության նպատակն է Հայաստանում ստեղծել և զարգացնել անտառների ստեղծման նոր թվային մեխանիզմ, որի արդյունքում առցանց հարթակի միջոցով հնարավոր կլինի տնկել ծառ և ապահովել դրա վերահսկողությունը։ The goal of […]