• SexEd

    youtube

    Armenian: SexEd-ը սեռական կրթության հավելված է, որը տեքստային և վիդեոկոնտենտի, թեստերի և խաղերի միջոցով կօգնի լուծել սեռական կրթության պակասի հարցը։

    English: SexEd is an app for sexual education, which will help to solve the issue of no sexual education through texts, video-content, tests and games.

1 Comment

  1. Ани Тян says: 15.09.2020 at 21:18Reply

    Nice!