Tackled SDGs

Armenian: SexEd-ը սեռական կրթության հավելված է, որը տեքստային և վիդեոկոնտենտի, թեստերի և խաղերի միջոցով կօգնի լուծել սեռական կրթության պակասի հարցը։

English: SexEd is an app for sexual education, which will help to solve the issue of no sexual education through texts, video-content, tests and games.