Ձեռնարկություն

Գիտակցված առողջություն

Հայաստնում տարեկան մոտ 5000 մարդ մահանում է վնասակար սովորությունների պատճառով։ Մեր նպատակն է սոցցանցերում տեսանյութերի միջոցով մեծացնել ինֆորմացվածությունը, կանխել դեռահասների ներգրավումը, օգնել կախվածություն ունեցող մարդկանց ձեւավորել կամքի ուժ և հաղթահարել կախվածությունները։ Երկարաժամկետ այն հնարավորություն կտա կանխել ծխախոտի, ալկոհոլի, թմրանյութերի օգտագործման և խաղամոլության հետևանքները։ Այս խնդիրները ուղիղ թե փոխկապակցված ձևով ազդելու են յուրաքանչյուր ընտանիքի վրա։ Միասին պետք է պայքարել հանուն մարդկանց վաղվա ապագայի, հանուն երեխաների երջանիկ ու առողջ մանկության, առանց կեղծ ու պարտադրված սովորույթների, հանուն մաքուր շրջակա միջավայրի և ջրային ռեսուրսների։ Կախվածությունները Հայաստանում օրհասական խնդիր են և դրանց դեմ պայքարը  պետք է սկսվի վայրկյան առաջ, հատկապես ինֆորմացիոն տիրությում։

In Armenia, about 5,000 people die every year because of harmful habits. Our goal is to increase awareness through videos on social networks, prevent the involvement of teenagers, help addicted people to build willpower and overcome addictions. In the long term, it will make it possible to prevent the consequences of tobacco, alcohol, drug use and gambling. These issues will directly or indirectly affect every family. We must fight together for the sake of people’s future, for the sake of children’s happy and healthy childhood, without false and forced customs, for the sake of a clean environment and water resources. Addictions are a chronic problem in Armenia, and the fight against them should be started as soon as possible, especially in the information domain.